VAŠE OBJEDNÁVKA

Připravíme Vám na míru osobní knihu Basketbalový sen v tištěné i elektronické podobě.

Tiš­tě­ná kni­ha Vám bude doru­če­na na někte­ré z výdej­ních míst Zásil­kov­ny. Vaši osob­ní kni­hu pře­dá­me pře­prav­ci do 15 pra­cov­ních dnů od zapla­ce­ní objed­náv­ky. Vaši elek­tro­nic­kou kni­hu obdr­ží­te na Vámi zada­ný e‑mail ve for­má­tu pdf, a to do 5 pra­cov­ních dnů. Pla­tit může­te pla­teb­ní kar­tou, nebo ban­kov­ním pře­vo­dem. Před ode­slá­ním objed­náv­ky si, pro­sím, peč­li­vě zkon­t­ro­luj­te Vámi vypl­ně­né údaje.

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165