90% HOTOVO, ZBÝVÁ JEDEN KROK

Nyní už jen krůček…

 

Pře­jdě­te, pro­sím, do své emai­lo­vé schrán­ky a zde vyhle­dej­te email s před­mě­tem:

OVĚŘENÍ, že jste to sku­teč­ně Vy

(Je mož­né, že se zatou­lal do hro­mad­ných, nebo dokon­ce do spa­mu. V tom­to pří­pa­dě si můj email, pro­sím, pře­suň­te do doru­če­ných, nebo vlož­te mou adre­su do adre­sá­ře. To aby Vám neu­nik­ly žád­né tipy, kte­ré Vám mohou pomo­ci v oblas­ti čte­nář­ství Vaše­ho dítěte.)

 

V pří­cho­zím emai­lu potvrď­te, že emai­lo­vá adre­sa, kte­rou jste zadal/a, je sku­teč­ně Vaše.

Přeji Vám skvělý čtenářský zážitek!

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165