Vyplňte, prosím, do obou formulářů níže informace o hlavním hrdinovi.

Vaše kníž­ky k pro­gra­mu PIN k dět­ské­mu čte­nář­ství může­me začít vyrá­bět až po vypl­ně­ní důle­ži­tých úda­jů pro zosobnění.

(V pří­pa­dě jakých­ko­liv nejas­nos­tí s per­so­na­li­za­cí se Vám ozveme.)

Nej­poz­dě­ji do pat­nác­ti pra­cov­ních dní od při­je­tí plat­by a vypl­ně­ní for­mu­lá­řů bude Vaše objed­náv­ka pře­dá­na dopravci.

 

Čím více infor­ma­cí pro­zra­dí­te o hlav­ním hrdi­no­vi, tím kni­ha bude zajímavější.

mockup NA ZMENŠENÉ

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165