VYPLŇTE, PROSÍM, ÚDAJE O HLAVNÍM HRDINOVI VE FORMULÁŘÍCH NÍŽE (pří­pad­ně v zasla­ných na Váš e‑mail)! HOTOVO 80%

Vřele Vám děkujeme za důvěru a přejeme hodně radosti ze čtení!

Vaše objednávka bude po přijetí platby pečlivě zpracována

(v pří­pa­dě jakých­ko­liv nejas­nos­tí s per­so­na­li­za­cí se Vám ozveme).

Nej­poz­dě­ji do pat­nác­ti pra­cov­ních dní od při­je­tí plat­by a vypl­ně­ní for­mu­lá­ře bude Vaše objed­náv­ka pře­dá­na dopravci.

 

Čím více infor­ma­cí pro­zra­dí­te o hlav­ním hrdi­no­vi, tím kni­ha bude zajímavější.

 

Vyplň­te, pro­sím, for­mu­lá­ře objed­na­ných knih (odkaz máte i ve svém e‑mailu):

originální dárky na web

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165