VAŠE OBJEDNÁVKA

Připravíme Vám na míru osobní knihu S vlkodlakem na sjezdovce v elektronické podobě.

Vaši elek­tro­nic­kou kni­hu obdr­ží­te na Vámi zada­ný e‑mail ve for­má­tu pdf, a to do 5 pra­cov­ních dnů od zapla­ce­ní objed­náv­ky. Pla­tit může­te pla­teb­ní kar­tou, nebo ban­kov­ním pře­vo­dem. Před ode­slá­ním objed­náv­ky si, pro­sím, peč­li­vě zkon­t­ro­luj­te Vámi vypl­ně­né údaje.

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165