fbpx

Proč děti motivovat ke čtení?

To, že čtení rozvíjí fantazii čtenáře nebo posluchače, učí koncentrovat se na text a děj, přináší různé emoce a posiluje empatii, je známý a samozřejmě pravdivý fakt. Nejen ovšem kvůli tomuto je třeba děti motivovat ke čtení.

Mým názorem, který jsem si ověřila v pedagogické praxi, je, že pokud se dítě častěji setkává s vhodným textem v roli čtenáře a dostatečně na něj upíná svou pozornost, výrazně to pomáhá v upevňování si gramatických pravidel. Dále tím podstatně rozšiřuje svou slovní zásobu a učí se správné komunikaci. Jeho mluvený i písemný projev se zkvalitňuje a to je neocenitelným přínosem v jeho osobním životě a nemalou pomocí při jeho budoucím studiu a obzvláště pak výkonu jeho povolání.

V dnešní době obrovské konkurence na trhu práce jsou velmi vysoké požadavky na profesionální a kvalitní komunikaci. Budete-li chtít vyniknout nad Vaší konkurencí a obhájit svou práci, produkt nebo službu, ať už písemným nebo slovním způsobem, musíte být kvalitními řečníky nebo umět správně gramaticky a stylisticky napsat Váš projev.

Bude-li dítě číst převážně text, který obsahuje gramatické chyby (například na sociálních sítích nebo v SMS), pak si slova chybně napsaná mozek v tomto tvaru uloží a bude je nesprávně používat. Je tedy potřeba, aby se děti co nejvíce setkávaly s vhodným písemným projevem.

Jak děti motivovat ke čtení?

K tomu, aby dítě rádo četlo a text maximálně vnímalo a dokázalo na něj plně upnout svou pozornost, je potřeba ho vhodně motivovat. Mé knihy mladé lidi lákají ke čtení hned ze dvou důvodů! Kromě toho, že čtou o sobě samých a tím získávají pocit důležitosti a s ním stoupá i jejich zdravé sebevědomí, mohou se navíc v textu rozhodovat i o vývoji děje a sledovat tím následky své volby. Při četbě si vytvářejí svůj vlastní příběh tak, jak je zajímá.