Jsem učitelka českého jazyka a literatury s několikaletou praxí na druhém stupni základní školy (momentálně na rodičovské dovolené, vysokoškolský diplom mohu doložit). Jako externí pracovnice mám zkušenost i s výukou mladších dětí na prvním stupni. Nabízím Vám individuální doučování českého jazyka (dle Vaší potřeby může jít o opakování, upevňování i nové učivo pravopisu, skladby, tvarosloví a dalších jazykovědných disciplín). Tato služba je vhodná pro děti od 3. do 9. třídy ZŠ a odpovídající třídy víceletého gymnázia.

ČESKÝ JAZYK

Společně s Vaším dítětem se zaměříme na učivo dle Vašich požadavků a potřeb, vše domluvíme individuálně.

ČTENÍ A ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Vaše dítě se se mnou bude věnovat četbě, budeme procvičovat a upevňovat čtenářskou gramotnost a komunikační dovednosti. 

JAK TO VŠE BUDE PROBÍHAT?

V telefonickém rozhovoru se domluvíme na konkrétní spolupráci, sjednotíme si společné cíle a stanovíme si přesné termíny online výuky. První vyučovací hodina bude prodloužena (bez navýšení ceny), abych si ověřila znalosti svého nového žáka.

K výuce budete potřebovat ve svém počítači Skype (nebo může výuka ve výjimečných případech probíhat formou telefonického rozhovoru).

CENA

Český jazyk – 200 Kč (45-50 min.)

Čtení – 160 Kč (45 – 50 min.)

MÁTE-LI ZÁJEM O DOUČOVÁNÍ

Zavolejte na tel. 608 689 065, vše potřebné si společně domluvíme.