VŘELE VÁM DĚKUJI ZA DŮVĚRU.

JIŽ BRZY SE POTKÁME V PROGRAMU
PIN K DĚTSKÉMU ČTENÁŘSTVÍ.

 

Veš­ke­ré infor­ma­ce, odkaz na sou­kro­mou FB sku­pi­nu i pří­stu­po­vé úda­je do člen­ské sek­ce Vám budou brzy ode­slá­ny na Vámi zada­ný email.

Bude­me od Vás potře­bo­vat infor­ma­ce k per­so­na­li­za­ci Vaší osob­ní kni­hy, odkaz na for­mu­lář najde­te ješ­tě před star­tem také ve své e‑mailové schránce. 

Veli­ce se těším na spo­lu­prá­ci. S pozdra­vem Len­ka Samcová.

PIN K DĚTSKÉMU ČTENÁŘSTVÍ

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165