Děkujeme,

za potvr­ze­ní emailu.

Prá­vě teď může­te ve své emai­lo­vé schrán­ce oče­ká­vat odkaz do sku­pi­ny nebo vstup­te zde.

 

Při­dej­te se, spo­leč­ně inspi­ru­je­me děti ke čte­ní, moc se na Vás těšíme!

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165