O ZÁBAVU PŘI ČTENÍ INTERAKTIVNÍ E‑KNIHY ROZHODNĚ NOUZE NEBUDE…

Mini game­book Slušňák, nebo prů­švi­hář? je kni­ha, ve kte­ré čte­nář svým roz­hod­nu­tím urču­je závěr pří­bě­hu (dosta­ne se na kři­žo­vat­ku, kde se bude moci roz­hod­nout, jak děj bude pokra­čo­vat) a pozná­vá důsled­ky své volby.

Kni­ha je skvě­lá pro děti ve věku 8 — 12 let. 

Dopře­jte svým rato­les­tem ten­to záži­tek a pod­poř­te tím jejich chuť číst.

Vyplň­te, pro­sím, e‑mailovou adre­su, abych Vám na ni moh­la zaslat odkaz na e‑gamebook:

Tato kniha dostane i ty největší odpůrce čtení!

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165