Chce­te pomo­ci Vaše­mu dítě­ti k lep­ším výsled­kům ve ško­le i v životě?

Stáh­ně­te si ZDARMA prak­tic­kou pří­ruč­ku, kte­rá Vám pro­zra­dí, jak, kdy, kde a co číst s Vaším dítě­tem, aby to pro Vás oba byl zábav­ně, pří­jem­ně, intim­ně i uži­teč­ně strá­ve­ný čas. Inves­tuj­te tím do úspěš­né budouc­nos­ti Vaše­ho dítě­te

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165