VAŠE OBJEDNÁVKA

Připravíme Vám na míru osobní knihu Lesní dobrodružství v tištěné podobě.

(Pro objed­ná­ní více knih nebo dár­ků najed­nou pře­jdě­te, pro­sím, do kom­plet­ní nabíd­ky a objed­nej­te poža­do­va­né polož­ky. Po dokon­če­ní objed­náv­ky bude­te vyzvá­ni k dopl­ně­ní důle­ži­tých úda­jů pro zosob­ně­ní Vašich knih.)

ZDARMA přidáme sešit plný zábavných úkolů ke knize, a to také v tištěné podobě.

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165