Autorská čtení pro základní školy

Na Vaše přání přijedu přečíst žákům úryvek ze své knihy, promítnu ilustrace, promluvím o vazbě knih apod. Program, termín a podmínky lze domluvit individuálně na telefonním čísle: 608 689 065.

Vazba knihy prakticky

Po domluvě na telefonním čísle 608 689 065 přijedu s žáky Vaší školy například v rámci pracovních činností, výtvarné výchovy nebo literární výchovy uskutečnit pevnou vazbu knihy.

Kniha jen pro Vás a přesně dle Vašich požadavků

Napíši, ilustruji a svážu knihu jen pro Vás. Tato kniha bude naším společným projektem na základě Vašich konkrétních požadavků a přesně dle Vašeho přání. Kniha tedy nebude vytvářena z již připraveného textu, nýbrž vše bude vycházet z Vašich podkladů. Individuální text může zavést Vaše dítě do světa fantazie, kde budou plněna všechna jeho přání, nebo kniha může nabídnout řešení nějakého konkrétního problému. Vše bude záležet jen na společné domluvě. Pro další informace volejte na tel. 608 689 065.