fbpx

AUTORSKÁ ČTENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Na Vaše přání přijedu přečíst žákům úryvek ze své knihy, promítnu ilustrace, promluvím o vazbě knih apod. Program, termín a podmínky lze domluvit individuálně na telefonním čísle: 777 895 165.

VAZBA KNIHY PRAKTICKY

Po domluvě na telefonním čísle 777 895 165 přijedu s žáky Vaší školy například v rámci pracovních činností, výtvarné výchovy nebo literární výchovy uskutečnit pevnou vazbu knihy.

KNIHA JEN PRO VÁS A PŘESNĚ DLE VAŠICH POŽADAVKŮ

Napíši, ilustruji a svážu knihu jen pro Vás. Tato kniha bude naším společným projektem na základě Vašich konkrétních požadavků a přesně dle Vašeho přání. Kniha tedy nebude vytvářena z již připraveného textu, nýbrž vše bude vycházet z Vašich podkladů. Individuální text může zavést Vaše dítě do světa fantazie, kde budou plněna všechna jeho přání, nebo kniha může nabídnout řešení nějakého konkrétního problému. Vše bude záležet jen na společné domluvě. Pro další informace volejte na tel. 777 895 165.

ONLINE DOUČOVÁNÍ ČESKÉHO JAZYKA

Jsem učitelka českého jazyka a literatury s několikaletou praxí na druhém stupni základní školy (vysokoškolský diplom mohu doložit). Jako externí pracovnice mám zkušenost i s výukou mladších dětí na prvním stupni. Nabízím Vám individuální doučování českého jazyka (dle Vaší potřeby může jít o opakování, upevňování i nové učivo pravopisu, skladby, tvarosloví a dalších jazykovědných disciplín). Tato služba je vhodná pro děti od 3. do 9. třídy ZŠ a odpovídající třídy víceletého gymnázia.

Společně s Vaším dítětem se zaměříme na učivo dle Vašich požadavků a potřeb, vše domluvíme individuálně. Vaše dítě se se mnou také může věnovat četbě, budeme procvičovat a upevňovat čtenářskou gramotnost a komunikační dovednosti.

Jak to vše bude probíhat?

V telefonickém rozhovoru se domluvíme na konkrétní spolupráci, sjednotíme si společné cíle a stanovíme si přesné termíny online výuky. První vyučovací hodina bude prodloužena (bez navýšení ceny), abych si ověřila znalosti svého nového žáka.

K výuce budete potřebovat ve svém počítači Skype (nebo může výuka ve výjimečných případech probíhat formou telefonického rozhovoru).

Cena

Český jazyk – 200 Kč (60 min.)

Máte-li zájem o doučování

Zavolejte na tel. 777 895 165, vše domluvíme.