fbpx

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů  probíhá jednak v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a také v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů

Prodávající (správce osobních údajů) zpracovává tyto osobní údaje:

Z důvodu zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů zpracovává správce fakturační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa), a to po dobu 10 let.

Z důvodu plnění smlouvy zpracovává správce údaje potřebné pro vytvoření produktu (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, fotografie a všechny další specifické údaje uvedené v objednávce) a údaje o kupujícím (jméno, příjmení, e-mail, adresa, telefon, bankovní spojení), a to po dobu 2 let.

Pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovává správce na základě případného souhlasu návštěvníka webových stránek poskytnuté údaje (jméno, příjmení, e-mail), a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Svobodně udělit souhlas může návštěvník na www.radostzecteni.cz vyplněním osobních údajů v příslušné nabídce se zasíláním obchodních sdělení.

Pro marketingový účel (konkrétně zveřejnění hodnocení produktů a služeb na webových stránkách www.radostzecteni.cz)  zpracovává správce na základě souhlasu kupujícího údaje o kupujícím (jméno, příjmení, bydliště – pouze město/obec), a to po dobu 5 let od zaslání hodnocení produktu nebo služby. Kupující uděluje souhlas zasláním hodnocení produktu nebo služby prostřednictvím e-mailu, SMS nebo Facebooku.

Zasílání obchodních sdělení a zveřejnění hodnocení produktu nebo služby lze kdykoliv odhlásit následujícími způsoby:
– prostřednictvím emailu na emailovou adresu: informace@radostzecteni.cz
– prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu: Lenka Samcová, Močidlec 42, Pšov 364 52
– prostřednictvím odhlašovacího linku umístěného na konci každého emailu s obchodními informacemi.

Pro optimalizaci webových stránek zpracovává správce údaje technického charakteru (IP adresa, typ operačního systému a prohlížeče), a to po dobu 1 měsíce.

Zpracovatelé

Zpracování osobních údajů pro správce mohou provádět i spolupracovníci, kteří jsou smluvně vázáni mlčenlivostí a proškoleni o bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pro zajištění některých zpracovatelských operací, které nemůže správce zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů:
Česká pošta, s.p., aplikace Google Analytics, aplikace Jetpack.

Práva kupujícího

Podle zákona o ochraně osobních údajů má kupující právo:
– požadovat po správci informaci, které osobní údaje zpracovává,
– požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.