NEJMOCNĚJŠÍ APLIKACE

mockup NA ZMENŠENÉ

Denně trávím čas s desítkami až stovkami dětí (včetně těch vlastních) a moc dobře vím, jak je těžké zaujmout je v této moderní době knihou. 

 

Jestliže zvažujete koupi této netradiční interaktivní e‑knihy, je jasné, že je pro Vás z pochopitelných důvodů velmi důležité podporovat u Vašeho dítěte lásku ke čtení

 

Děti, které si čtení oblíbí a aktivně ho vyhledávají, mají většinou i lepší školní výsledky, na které jim stačí vynaložit menší úsilí, a dokonce mnohdy bez Vaší pomoci!

 

Tato kniha je určena také dětem, které nerady čtou, nebaví je to nebo je to pro ně obtížné.

 

Byla by VELKÁ ŠKODA nepoložit základní kámen školního úspěchu, což čtení bezesporu je.

 

Nejmocnější aplikace je v tomto směru trefa do černého, neboť v knize naleznete spojení hned několika silných motivačních prvků, které Vaše dítě nadchnou a inspirují k dalšímu čtení s porozuměním.

 

Mladí čtenáři dobrovolně a rádi tuto moderní knihu čtou, a to i opakovaně.

 

Neobvyklé a moderní je zosobnění knihy, kdy se Vaše dítě stane jejím hlavním hrdinou.

 

Při­ro­ze­ně do tex­tu doplníme:

  • jeho jmé­no,
  • dále také příjmení,
  • naro­ze­ni­ny
  • a čle­ny domácnosti.

 

Dítě se v textu okamžitě pozná.

Druhý a stejně atraktivní prvek v knize je možnost rozhodování o průběhu děje.

 

Nejmocnější aplikace je gamebookem, kdy si sám čtenář volí, jak se příběh bude vyvíjet.

 

Na výběr dostane hned několikrát. 

 

Děti se díky tomu nadšeně začtou a těší se na další “křižovatku”.

UKÁZKA kni­hy zosob­ně­né např. pro Zuzan­ku Sam­co­vou (zde v ukáz­ce zvý­raz­ně­no čer­ve­ně, ve Vaší kni­ze budou osob­ní úda­je samo­zřej­mě v bar­vě ostat­ní­ho písma):

NEJMOCNĚJŠÍ APLIKACE:

  • for­mát PDF,
  • atrak­tiv­ně barevná,
  • 19 růz­ných pří­bě­hů s odliš­ný­mi konci,
  • 73 stran.

S veš­ke­rou péčí a lás­kou Vám při­pra­ví­me:

e‑knihu Nejmocnější aplikace 
(formát PDF)

mockup NA ZMENŠENÉ

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165