Máte jaký­ko­li dotaz? Nevá­hej­te mě, pro­sím, kon­tak­to­vat.

Máte něja­ké při­po­mín­ky nebo pod­ně­ty týka­jí­cí se naší prá­ce? Ráda Vás vyslechnu.

Mgr. Lenka Samcová

Moči­dlec 42, Pšov 364 52

+420 777 895 165

autorka@radostzecteni.cz

objednavky@radostzecteni.cz

informace@radostzecteni.cz

 

Ban­kov­ní spo­je­ní: 301286356/0300

IČO: 08098255
Nejsem plát­cem DPH.

OSVČ je zapsa­ná do živ­nos­ten­ské­ho rejstří­ku, pří­sluš­ný úřad: Magis­trát měs­ta Kar­lo­vy Vary