Máte jaký­ko­li dotaz? Nevá­hej­te mě pro­sím kon­tak­to­vat.
Rádi bys­te si objed­na­li po tele­fo­nu? Žád­ný pro­blém, zavo­lej­te.
Máte něja­ké při­po­mín­ky nebo pod­ně­ty týka­jí­cí se naší prá­ce? Ráda Vás vyslechnu.

Mgr. Len­ka Samcová

Moči­dlec 42, Pšov 364 52

 

+420 777 895 165

 

autorka@radostzecteni.cz


objednavky@radostzecteni.cz


informace@radostzecteni.cz

 

 

Ban­kov­ní spo­je­ní: 301286356/0300

IČO: 08098255
Nejsem plát­cem DPH.

OSVČ je zapsa­ná do živ­nos­ten­ské­ho rejstří­ku, pří­sluš­ný úřad: Magis­trát měs­ta Kar­lo­vy Vary