Rekla­mač­ní for­mu­lář ke sta­že­ní: REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy for­mu­lář ke sta­že­ní: ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Obchod­ní pod­mín­ky plat­né od 29.1.2022 ke sta­že­ní: OBCHODNÍ PODMÍNKY