VÍTEJTE

Pře­ji hez­ký den a vítám Vás na nových webo­vých strán­kách nabíd­ky nejen osob­ních knih. Strán­ky aktu­ál­ně pil­ně při­pra­vu­je­me, pro­sím Vás pro­to o trpě­li­vost. Pro­za­tím není mož­né objed­ná­vat žád­né pro­duk­ty. Při­bliž­ný ter­mín zpro­voz­ně­ní e‑shopu odha­du­ji na dru­hou polo­vi­nu červ­na. Děku­ji za pocho­pe­ní a dou­fám brzy “na shledanou”!

About Author

Lenka Samcová

Spisovatelka, lektorka v oblasti českého jazyka, čtenářství a knižní vazby, učitelka, ilustrátorka... Inspiruji děti ke čtení netradičními metodami.