Děkuji Vám za důvěru a přeji Vám skvělý čtenářský zážitek.

 

Užij­te si zába­vu při čte­ní inter­ak­tiv­ní e‑knihy, kte­rá během chví­le dora­zí na Váš e‑mail.

Tato kni­ha dosta­ne i ty nej­vět­ší odpůr­ce čte­ní!

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165