PODPORA ČTENÍ JE INVESTICE DO BUDOUCNOSTI VAŠEHO DÍTĚTE

Proč je vlastně pro děti čtení tak důležité?

Tato otázka se může zdát zbytečná, neboť mnozí odpověď považují za samozřejmou. Ale neuniká Vám náhodou něco…?

Čtení je totiž pro Vaše dítě důležité z mnoha důvodů. Nehovořím jen o tom, že knihy jsou kouzelné dveře k jiným světům, k nespočetným dobrodružstvím a novým zkušenostem, které posilují čtenářovu představivost.

Čtení pomyslně vkládá Vašemu dítěti do rukou nejmocnější zbraň… SLOVA

Váš mladý čtenář se díky knihám učí nová slova. Čtení tedy výrazně Vašemu dítěti pomáhá rozvíjet jeho slovník. (Bohužel existuje možnost, že někdy nastanou situace, kdy tuto svou silnou zbraň využije proti Vám, ale to by měl být akceptovatelný nežádoucí účinek bohaté slovní zásoby pubertálního potomka.)  

Čím více Vaše dítě čte, tím více se seznamuje s různými styly a žánry. Učí se vyjadřovat v různých kontextech (formálním, neformálním, emotivním, objektivním atd.). Tím je schopné vyjádřit své myšlenky jasně a efektivně, ať už písemně nebo ústně. Asi netřeba doplňovat, jak obrovský vliv bude mít komunikační sebevědomí a samostatnost na kvalitu jeho soukromého i profesního života…

Svou podporou vychováváte budoucího vůdce, který bude inspirovat a vést ostatní svými slovy.

Už žádné špatné známky z diktátů!

Jestliže Vaše dítě nečte pouze autobusové jízdní řády nebo jméno značky na toaletním papíru, pak si fixuje, jaká slova a jejich tvary pasují k sobě a jaká ne. Čím více slovních spojení přelouská, tím lépe pochopí pravidla gramatiky a tím kvalitněji se mu bude dařit psát a mluvit bez chyb.

Ale co když Vaše dítě zapomene nějaké důležité pravopisné pravidlo? Když už bude mít pár knížek přečtených, tak to vůbec nevadí! Jednoduše použije metodu „Fuj!“ a má vyhráno.

Jak to funguje? Napíše si vedle sebe slova, u kterých váhá s pravopisem, například: mysletmisletTak schválně, jestlipak jste si ve druhém případě řekli „Fuj!“? Mozek Vašeho dítěte má díky čtení uložený správný tvar a ten se mu líbí.

Výborné vysvědčení a žádný propadák u přijímacích zkoušek ani v životě.

Čtením Vaše ratolest zdokonaluje své dovednosti týkající se porozumění textů. Snáz chápe a rozliší hlavní i vedlejší myšlenky vyplývající z obtížnějšího obsahu, orientuje se ve větách atd. Je to právě láska ke čtení, která ovlivňuje, jak dobře si Vaše dítě s texty rozumí a dokáže je interpretovat. A právě to je klíčový, ale bohužel často opomíjený základ pro další úspěšné studium a lepší školní výsledky.

A co vlastně reálně znamená hezké vysvědčení? Ať se nám to líbí, nebo ne, umožňuje Vašemu dítěti větší možnosti při výběru dalšího studia, a zvyšuje se tím pravděpodobnost, že bude moct vykonávat povolání, které ho bude bavit a naplňovat. Když si představím, že 40 let dennodenně vstávám do práce, která mě netěší… Brrr!

Když dítě čte, rozvíjí své schopnosti řešit problémy, analyzovat situace a dělat závěry, a to za pomoci trénovaného kritické myšlení.

Učení na písemku z dějepisu, orientace na mapě i slovní úloha z matematiky budou díky porozumění studijních materiálů mnohem jednodušší. Stane-li se čtení příjemnou součástí života Vašeho potomka, u učení už rozhodně nebude potřebovat trávit tolik času, což pro Vás rodiče bude velkým ulehčením (z časového i nervového hlediska).

Delší texty u přijímaček, které mladé uchazeče zpravidla děsí, rozhodně nebudou Vašemu vnímavému čtenáři překážkou k úspěšnému životu. Naopak vynikající čtenářská gramotnost ho bude bez škobrtnutí provázet nejběžnějšími situacemi, jakými jsou například podpisy smluv, komunikace s úřady či jednání s obchodními partnery.

Čtení také pomáhá zlepšovat paměť, koncentraci a poznávací schopnosti.

Pokud v oblasti vzdělávání chcete pro svého potomka to nejlepší, pak nepochybně sáhněte po společném čtení jako jedním z nejlepších způsobů, jak můžete posílit mozkový vývoj a učení Vašeho dítěte.

Jak, kdy, kde a co číst s Vaším dítětem se můžete dozvědět v praktické příručce, která je Vám k dispozici zdarma zde: www.radostzecteni.cz/zdarma/

Cesta k empatii a vůdcovství…

Je prokázáno, že čtení zlepšuje empatii. Když se Vaše dítě ponoří do příběhů a pocítí, co prožívají postavy, naučí se chápat a vnímat emoce druhých. Zhltne-li knihy o různých kulturách a zážitcích, naučí se respektovat a oceňovat jejich rozmanitost.

Když Váš potomek čte, nejenže se učí nové věci a vidí svět z jiné perspektivy, ale také se učí, jak být lepším člověkem. Příběhy o sympatických hrdinech mu pomáhají formovat jeho hodnoty a charakter. Když čte o tom, jak hrdina bojoval proti zlu s odvahou a odhodláním, začíná chápat, jak je důležité být odvážný a stát si za tím, co je správné. Příběhy o přátelství, lásce a odpuštění mu ukazují, jak být laskavý a porozumět druhým.

Nutno dodat, že čtení dále pomáhá rozvíjet Vašemu dítěti emocionální inteligenci. Když čte o postavách, které procházejí různými emocemi (radostí, smutkem, strachem, vztekem), učí se, jak identifikovat a pochopit tyto emoce. To mu pak pomáhá lépe rozumět svým vlastním emocím i pocitům druhých a respektovat jejich názory.

Empatické děti jsou obecně oblíbenější mezi vrstevníky, protože jsou schopny zvládat konflikty a jsou vnímány jako přátelštější a laskavější.

V budoucnu emocionální inteligence může pomoci Vašemu dítěti v konfliktních situacích, poskytne mu lepší porozumění potřebám a pocitům partnera, což povede k hlubšímu a plnějšímu vztahu.

Funguje to tak, že čtení pomáhá Vašemu dítěti rozumět sociálním interakcím. Když sleduje, jak se postavy v knihách k sobě navzájem chovají, učí se, jak má jednat v různých mezilidských situacích. Lépe pak udržuje zdravé vztahy, efektivně se vyrovnává se stresovými situacemi a bude pociťovat nižší úroveň úzkosti.

Empatie je základem pro morální a etické chování. U dítěte, které je schopné vcítit se do ostatních, je méně pravděpodobné, že se bude chovat sobecky nebo agresivně.

Posilování empatie u Vašeho dítěte je příprava na budoucnost. Vždyť ve světě, který je stále více propojený a kde se od lidí očekává, že budou spolupracovat a komunikovat s lidmi z různých kultur a pozadí, je empatie stále důležitější. Dítě, které je schopné vcítit se do druhých, bude lépe připraveno na život v globální společnosti.

Asi je tedy jasné, jak moc jsou všechny tyto výhody emocionální inteligence důležité pro úspěch v životě Vašeho dítěte, proto by jejich rozvoj měl být jednou z priorit.

Představte si, co se stane, když svého malého čtenáře pustíte do světa. Bude inspirovaný k představivosti, empatii a odvaze a stane se naším budoucím vůdcem, neboť emocionální inteligence může vést k lepší týmové práci, efektivnějšímu řešení problémů a lepší schopnosti řídit a vést druhé. Ať už se bude realizovat jako právník, politik, učitel, lékař nebo kdokoli jiný, jeho schopnosti a hodnoty, které zdokonalil prostřednictvím čtení, mu pomohou vést nás do lepší budoucnosti.

Čtení je inspirace pro nekonečnou kreativitu a představivost.

Jakmile čtete svému dítěti nahlas, aktivuje se část jeho mozku odpovědná za vizuální zpracování. Když Vaše dítě slyší slova popisující princeznu v růžových šatech a s bohatými perlovými šperky, jeho mozek automaticky vytváří obrázek této princezny. Tím se zvyšuje jeho schopnost vizualizace a tvořivosti.

Čtení je důležité cvičení pro mozek. Konzument si musí představit postavy, scénáře a události, které se odehrávají na stránkách knihy. A tím, že si vytváří tyto obrázky, jeho kreativní myšlení je neustále stimulováno a rozvíjeno.

Shrnuto a podtrženo, čtení není jen o naučení se nových slov nebo poznání nových příběhů. Je to také o vytváření nových světů, o rozvíjení kreativity a představivosti a také o tom, jak se naučit být aktivním tvůrcem a ne jen pasivním divákem. Knihy jsou inspirací k vytváření jeho vlastních příběhů. A k tomuto naše osobní gamebooky už jen svou podstatou pomáhají na sto procent. Seznámit se s nimi můžete zde: https://radostzecteni.cz/nabidka/

Osobní knihy - gamebooky

Takže na otázku, proč je pro Vašeho potomka čtení tak důležité, je odpověď vlastně skutečně prostá:

Konzumace vhodných textů je jeden z nejlepších způsobů, jak připravit Vaše dítě na budoucnost. Tím, že mu umožníte objevit svět literatury, mu dáváte nástroje, které potřebuje, aby se stalo nejen dobrým čtenářem, ale také budoucím vůdcem a lepším člověkem.

Podpořte své dítě ve čtení a zameťte mu tím cestu do úspěšné budoucnosti…

Proč Vy a ne pouze učitel?

Láska ke čtení je intimní záležitost, ke které se jen těžko inspiruje ve větší skupině dětí s různými zálibami a čtenářskými dovednostmi.

Učitel se snaží pomoci Vašemu dítěti s pochopením textu, ale jestliže dítě číst nechce, nebo louskání písmenek dokonce nesnáší, rozvoj jeho čtenářské gramotnosti bude minimální.

S Vaší pomocí dítě pochopí, že čtení není jen školní povinnost, ale i zdroj radosti a poznávání.

A nezanedbatelný bonus navíc? Společným čtením vytváříte intimitu, důvěru, projevujete si navzájem lásku, uznáváte své názory a trávíte nezapomenutelný a tak důležitý společný čas s Vaším potomkem.

Na závěr mám proto pro vás důležitou výzvu. Podělte se se svým dítětem o radost ze čtení. A ne, nevadí, že už umí louskat písmenka samo, stále potřebuje Vaši pomoc.

Těšte se společně na dobrodružství, která Vaše dítě prožívá skrze knihy. Smějte se s ním legračním příběhům, ale také diskutujte o závažných tématech.

Projevte v intimním prostředí svému malému čtenáři důvěru, lásku, uznejte jeho názor a užijte si ten vzácný společný čas. Ukažte svému potomkovi, že čtení je zábava, ale také cesta k poznání a porozumění celému světu.

A kdy?

Přeci, jak se říká: „Nejlepší doba pro výsadbu stromu byla před dvaceti lety. Druhá nejlepší doba je teď.“ No, a stejně tak to platí i pro čtení… Nejlepší doba pro zahájení čtení s Vaším dítětem byla, když se narodilo. Druhá nejlepší doba je právě nyní!

Vyzkoušejte ZDARMA netradiční knihu (elektronický mini gamebook), u které se společně zasmějete, a navíc zjistíte, zda jste spíše slušňák, nebo průšvihář… Ke stažení zde: www.radostzecteni.cz/zdarma/

Zapněte proto svou lampičku, přikryjte se dekou a začněte společně číst. Kdo ví, možná právě dnes večer vychováváte budoucího prezidenta nebo nositele Nobelovy ceny!

Další tipy a inspiraci ke čtení můžete načerpat také tady: 

FB: https://www.facebook.com/radostzecteni/
IG: https://www.instagram.com/radost_ze_cteni/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLcMaRXcUnW_tuTUly3IIng

Hodně radosti ze čtení Vám přeje autorka projektu Lenka Samcová.